Betonová deska – je nutné použít potěr odpovídající tloušťky (min. 15 – 20 cm tloušťky) a vyztužit. Betonovou směs lijeme tak, abychom zajistili odpovídající výšku nad terénem.

Bodové založení – patky – další možností přípravy podkladu, je příprava betonových patek velikosti min. 30×30 cm zapuštěných do země 80-100 cm, jejich umístění je v místě kotvení stěn (náčrt umístění těchto bodů poskytujeme). Je bezpodmínečně nutné, aby byly patky správně vyrovnány a garáž zůstala v rovině.